Хокинг: „Бог не е създавал Вселената“

Съвременната физика не оставя място на Бог в проектирането на Вселената, твърди известният учен Стивън Хокинг в новата си книга, The Grand Design, откъси от която са публикувани в сп. „Еврика“, пише The Times.

„В книгата, написана в сътрудничество с американския физик Леонард Млоднов, Хокинг развенчава  идеята на Исак Нютон, че вселената не могже да възникнат от хаоса само от законите на природата, а трябва да е  създадени от  Бог“, пише Хана Девлин.

Големият взрив, според твърденето на Хокинг, е неизбежна последица от законите на физиката, а не едно изключително събитие, което е  последица от Божественото провидение или невероятно съвпадение.

„Така както има закон за гравитацията, Вселената може и ще се създаде от нищото. Спонтанно възникване- това е причината, поради която съществува нещо, а не нищо, и вселената съществува, защото съществуваме ние „- пише той в книгата си, която ще излезе на 9 септември.

Източник: The Times

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.