На Енцелад има океан с газирана вода

На една от най-загадъчните луни на Сатурн – Енцелад, която се намира на периферна орбита отвъд пръстените на планетата, е открит огромен океан, който се състои от газирана вода.

Последното  и най-важно доказателство за съществуването на океан на Енцелад е получено в началото на 2011 година. Разшифровката на температурните измервания показват, че в пукнатините на повърхността на Енцелад  температурата  е истински  курорт от -85 ° C, в сравнение с онези минус 205 градудса по Целзий, които владеят повърхността му, пише CNews.

Този океан е съставен от сравнително топла и газирана вода, което и  позволява тя да пробие леда, смятат учените от НАСА. Въпреки това, все още не е  яснооткъде се  стопля тази водавода. При всички случаи условията във вътрешността на Енцелад са класифицирани като много благоприятни за възникването на биологичен живот.

Изследванията на Енцелад започнаха през 2005 г., когато автоматичната  станция „Касини“ достигна Сатурн и започва да изследва спътниците му. Геофизици от Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА от срещата с   Енцелад не са очаквали нищо интересно. Но както се оказа, през  мистериозните пукнатини, които мистериозно се появяват в ледената обвивка на планетата и след това наричени „тигрови райета“, на 500 км височина изригват мощни фонтани газ. Това означава, че в дълбините на мини-спътника трябва да има контейнер с вряща течност.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.