Това, което криеха от нас за платото Наска (видео)

На платото  Наска вече има по-малко тайни …Краткият филм дава потресаващи доказателства за това, че преди десетки, а защо не и стотици хиляди години, на Земята е имало някой, който доста добре е разбирал от навигация. И е разполагал с доста прецизни инструменти.

Видеото е продължение на темата за линиите в Google Earth и темата геоглифи,  разположени в различни части на света, за които и до днес  няма разумно обяснение. Оказа се, че линиите на Наска са  указатели към най-важните строежи по цял свят…в миналото..Кое минало и преди колко години?

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.