Мистериозно образуване на пукнатина в Ика, Перу (видео)

Странно нещо се случи в Ика, Перу. Пукнатина в земята с дължина  150 метра изненада жителите на  село Parina Grande. Разломът на някои места достига дълбочина от 2 метра и се е появила на футболно игрище, а след това продължила и до  селскостопански области, което поражда опасения за жителите, които живеят наблизо.

Кметът на областта  Фредди Кондори (Freddy Condori)  обясни, че по време августовското земетресение през 2007 г. също са се образували пукнатини  , но сега те са достигнали до по-голяма дълбочина.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.