20 % пчелите в България са загинали през 2010 г.

През 2010 г. са загинали 20% от пчелните семейства в България.

Това съобщи днес на пресконференция в БТА Пламен Иванов, председател на Националния браншови пчеларски съюз.

Общо 32% от пчелните семейства у нас вече са унищожени, посочи Иванов.

По думите му браншът е в изключително тежко състояние и ако не се вземат мерки ще продължи тенденцията на спад в броя на пчелните семейства.

Пчелите са в основата на българското земеделие – без тях няма опрашване, няма добиви, няма нищо, отбеляза Иванов.

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3730651

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.