НСИ се опитва да скрие: България е с най-висок процент цигани в Европа

България вече е страната с най-висок процент циганско население в Европа. Това сочат окончателните данни от преброяването на населението, изнесени от Националния статистически институт (НСИ). Според тях, циганското население официално е 4,9 %.

От ВМРО обаче смятат, че реалният процент на циганите е много по-висок. Повече от 700 хиляди души са отказали да посочат етническия си произход в преброяването, а други 50 хиляди изрично са се вписали в графата „Не се самоопределям”. Това поражда сериозно съмнение, относно изнесената от националната статистика  етническа картина.

Според заместник-председателя на ВМРО Костадин Костадинов, тези 700 хиляди неопределили се очевидно не са етнически българи, които внезапно са се притеснили от собствения си етнически произход и са го скрили. Според Костадинов, възрастовият и географски профил на тези 700 хиляди ясно показва, че става дума основно за циганско население.

Това са предимно хора от младите възрастови групи, а 1/3 от тези 700 хиляди души са съсредоточени в областите София, Пловдив и Варна. Добавени към официално обявените 325 хиляди цигани у нас, тези стотици хиляди показват, че реалното число на циганите гони милион… или близо 15 % от населението.

Според ВМРО, официалните данни на НСИ са изключително тревожни, защото свидетелстват за задълбочаващо се застаряване на българския народ. Страната ни се обезбългарява и се циганизира.

Този факт трябва да бъде осъзнат, а не прикриван зад привидно оптимистичните данни на НСИ. Според тях,  циганите у нас изненадващо са намалели от 370 хил. през 2001 г. на 325 хил. души десет години по-късно, а турците – от 750 хил. на 588 хил. души.

Така, според НСИ, на практика, относителният дял на българското население в България се покачва спрямо 2001 г. Според ВМРО подобна теза може да бъде окачествена единствено като абсурдна.

 

http://vmro.bg

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “НСИ се опитва да скрие: България е с най-висок процент цигани в Европа”

  1. joro

    е как няма да са толкова много като всяко правителство ги поощрява да се множат.мож
    е да звучи гадно но всеки мангал с по две деца трябва да се стерилизира и той и жена му .

Comments are closed.