Необикновени рояци от насекоми в Айова (видео)

В Айова, близо до Ню Мадрид, на 17 август са били записани на видео рояци насекоми, надвиснали над житата.
Някои видяха в тoва аналогия с десетте египетски язви (рояк мухи).

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.