Пазарът на вода скоро ще надмине петролния

Икономистът от Citi Вилем Бойтер посъветва клиентите си да инвестират във водния сектор, който скоро ще стане още по-горещ  от петролния.

Мисля, че   в близко бъдеще можем да очакваме силна експанзия на инвестициите във водния сектор, което включва производството на свежа и чиста вода от други източници (обезсоляване, пречистване), както и нейното съхранение и транспорт. Мисля, че можем да очакваме появата на тръбопроводи, които по своя обем ще надминат сегашните газо и  нефтопроводи.

Също така скоро ще се появят водни танкери и резервоари, които ще надминат по обем тези с  нефт и газ. Ще има и нови системи от канали за транспортиране на вода.

Надявам се също така, че тези нови проекти ще бъдат разработени и внедрени като се вземе предвид въздействието върху околната среда и социалното въздействие на тези мега-проекти.
Заедно с Китай, Индия  в същия размер  инвестира  в този сектор за производството и доставката на вода.

Водата като актив
Вярвам, че появата на един интегриран пазар в глобалната търговия с прясна вода трябва да се очаква в рамките на 25-30 години.
Ще има различни видове прясна вода, така както сега има различни сортове петрол. Водата като клас активи, по мое мнение,
в крайна сметка ще бъде най-важният физически клас активи, надминавайки петрола, медта,   селскостопанските суровини и благородни метали.

Източник

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.