Събията от 2012 г. – предсказани в египетската Книга на мъртвите?

В тази статия се разказва за проучвания, при които изследователите са сравнили събития на Земята, предсказани  от египтяните през 9 792 г. пр. Хр.  с тези, които са били прогнозирани за 2012 година. И в двата случая се  издига  теорията, че ще се има смяна на полюсите. Може би  това  е   причината, поради която е възникнал Потопът преди 10-11 хиляди.

Версиите на учените за възможността от такива прогнози за събитията през 2012 г. от страна на древните египтяни са разделени. Но  не може да се отрече факта, че тази цивилизация е постигнала определени висоти в изучаването на математиката и астрономията. Съвременното човечество не може да не си задава тези въпроси, защото културите в древен Шумер и Египет имат много прилики. Подобни данни за съдбата на съвременния човек има и сред цивилизациите на шумерите и маите.

До момента учените проучват две египетски книги за предстоящи катаклизми, които вероятно ще се случат през 2012 година. Това се отнася за Книгата на мъртвите и Библията на Колбрин. Способностите на египтяните в астрономията не предизвикват никакво съмнение. В продължение на много векове  свещениците и астрономите от Древен Египет са изучавали в подробности звездните системи  и въз основа на знанията си са прогнозирали бъдещи събития. Те правили и връзки между трагичните събития на планетата от 9 792 г. пр. Хр.,  с онези събития, които би трябвало да възникнат  през 2012 година. Става въпрос за преминаването на Венера през съзвездието Орион. Египтяните вярвали, че това събитие се случва много рядко, а именно на всеки 11 804 години. Ако им се вярва, то през 2012 г. това ще се случи отново.

Със съзвездието Орион древните египтяни  свързвали  убеждението си, че там всъщност е върховният им бог Озирис.

Жителите на Древен Египет са писали за два изгрева и два  залеза, които се случват през 9 792 г. пр. Хр.  За всеки учен, който изследва такива неща, това изглежда невероятно, но към днешна дата експерти заключават, че има такава възможността, но трябва рязко да се сменят полюсите на Земята.

Възниква въпросът, че може този принцип е в основата на потопа, който описва Библията? Възможно е  много учени да са прави в своите предположения за произхода на наводненията отпреди 10-11 хиляди години. Това е събитие от огромна величина и значение и може да се случи само при рязка смяна на  полюсите на Земята.

Резултатите от изследване, проведено от съвременните учени, показва, че през 2012 г., Орион и Aldebaran са в точно    същата позиция, която е посочена в изчисленията на древните египтяни за 9792 г. пр. Хр.  Би било глупаво да се предположи, че това е просто съвпадение.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.