100 милиона в ЕС никога не са ползвали интернет

Почти една четвърт от 500-те милиона души в Европейския съюз никога не са използвали интернет като има разширяване на разликите между  северната част на Европа и по-бедните области на юг и изток, показват данни, оповестени в сряда.

Повече от половината от населението на Румъния, и малко под половината от хората в България, Гърция, Кипър и Португалия нямат достъп до Интернет у дома, според данните, предоставени от Евростат, статистическата агенция на ЕС, на които се позовава Reuters.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.