100 милиона в ЕС никога не са ползвали интернет

Почти една четвърт от 500-те милиона души в Европейския съюз никога не са използвали интернет като има разширяване на разликите между  северната част на Европа и по-бедните области на юг и изток, показват данни, оповестени в сряда.

Повече от половината от населението на Румъния, и малко под половината от хората в България, Гърция, Кипър и Португалия нямат достъп до Интернет у дома, според данните, предоставени от Евростат, статистическата агенция на ЕС, на които се позовава Reuters.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.