Бедността превзема Земята

През октомври 2011 г.   населението в света достигна 7 милиарда. В същото време суровините на Земята, според прогнози на ООН, ще стигнат за 60 години, се казва  проучване на службата за аналитична  информация на Международната организация на кредиторите (WOC) в навечерието на редовното заседание на международния икономически форум в Давос, съобщава „Finmarket“.Ако населението в  най-бедните страни, според Световната банка и МВФ през 2010 г. е нараснало с 2.1%,  то  жителите в богатите страни са станали повече само с 0.6%. Което означава, че населението в най-бедните страни  в света нараства почти 4 пъти по-бързо от това в   „златния милиард“. Около 5 милиарда (72%) от хората на планетата живеят в страни със средни доходи, в страни с високи доходи  живеят 1,1 милиарда (16%) от населението и около 800 млн. човека (12%)  живеят в най-бедните страни в света.

Поради пренаселеността  има редица глобални проблеми. Най-сериозните са безработицата и липсата на природни ресурси.

Коефициентът на заетост е един от най-важните показатели,  характеризиращи благополучната държава. Максимално  ниво на заетост, според данни на МВФ, има в Китай. Въпреки това, според проучването, като се започне от  2000 г., безработицата там се увеличава и вече е повече от 4%. Що се отнася до африканските страни с много висок прираст на населението, например в Египет, равнището на безработица е около 10,5%, а в Етиопия е около 20.5%.

Ситуацията се утежнява от социалното неравенство. Така, 61 милиона души по света получават същите доходи колкото получават 3,5 милиарда души с ниски доходи. Това означава, че на всеки долар, получен от най-богатите в света,  най-бедните взимат по едва 1,7 цента.

В   условията на пренаселеност изключително важен въпрос е наличието на ресурси: храна, вода и енергия, отбелязва WOC. През последните години  голяма част от природните ресурси се  използват от САЩ и Китай. Останалите страни ползват  малко повече от половината ресурси на планетата.

Що се отнася до храната,  по наличието на земеделска земя и гори  на глава от населението  Русия е безспорен лидер, следвана от Бразилия и САЩ. Китай и Индия са аутсайдери за сметка на високата гъстота на населението.

Най-голям обем на произведено зърно на глава от населението имат САЩ, следвани от Русия. Лидерството на САЩ се дължи на много високата  производителност в селското стопанство. Житните добиви в САЩ са три пъти по-високи, отколкото в Русия.

Прясната вода се превръща в един от най-дефицитните  природни ресурси. Лидерът по наличие на всички възобновяеми водни ресурси   сред разглежданите страни е Бразилия, следвана от Русия.

Най-голям дял от световните запаси на петрол са в Саудитска Арабия и Венецуела. В настоящият обем на доказани запаси и добив на петрол, той ще стигне на човечеството за не повече от 50 години.

По запасите от природен газ на първо място в света е Русия, следвана с доста по-малки запаси от Иран и Катар. При настоящия  обем на доказани запаси и производството на този вид гориво, то ще стигне на човечеството за малко повече от 60 години.

Ръстът на населението на света, обобщава WOC – е предизвикателство за правителствата на развиващите се страни, които   пряко се сблъскват с произтичащите от това трудности, както и за най-развитите страни, тъй като те разполагат с технология, ресурси, експертни умения, чрез които проблемите, свързани с нарастването на населението може да бъдат решени.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.