Вероятно са заснети живи същества на Венера

На снимки, направени на Венера през 1980 г. от  съветски сонди, има движещи се обекти, които са „с качества на живи същества“, заяви главният научен сътрудник в  Института за космически изследвания на РАН Леонид Ксанфомалити.

„Открити са появяващи се, променящи се или изчезващи обекти със значителни размери-  от дециметър до половин метър, а случайната им поява  поради шум в изображенията е трудно да се обясни“, – пише ученият в статия, публикувана  в списание „Астрономичен вестник.“

През 1970 и 1980 г.  съветски учени проведоха  поредица от успешни мисии за изследване на Венера, при които са били получени  първите по рода си снимки на повърхността, невидима от Земята, поради  постоянната облачност в гъстата атмосфера на планетата. Апаратите „Венера-9“ и „Венера-10“ през 1975 г., и след това „Венера 13“ и „Венера-14“ през 1982 г., направиха  серия от телевизионни панорами на Венера .

Според автора  тласък за нов опит да се анализират резултатите от предишните мисии Венера е „огромният  поток от нови резултати от изследвания на екзопланети с умерени маси, сред които трябва да има и тела с физически условия, близки до тези на Венера“.

В статията си  изследователят анализира  изображения от  „Венера 13“ и „Венера-14“, като вниманието му  е привлечено от девет панорами от „Венера 13“, предадени на 1 март 1982 г. в течение на два часа и шест минути. В тези панорами Ксанфомалити  открива няколко обекта, които се появяват и изчезват в серията от последователни снимки.

Сред тях е  „диск“, който променя формата си, „черно петно“, което  се появява на първата снимка в конуса  за измерване на механичните свойства на почвата, а след това изчезва, и „Скорпион“, който по своята структура прилича на големи  земни паяци или насекоми.

По-специално, „Скорпионът“ се появява около 90-ата минута от включването на камерата,  след 26-ата  минути   изчезва, а на негово място остава бразда по повърхността.

„Без да обсъждаме съществуващите представи за невъзможността на живот в условия на Венера, правим  смело предположение, че морфологичните символи все пак предполагат, че някои от откритите обекти имат свойствата на живи същества“ – казва ученият.

По «РИА Новости»

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.