Бремето на контактьора (филм)

Истината за свръхсекретната военна програма за дистанционно управление на човешкото съзнание. Защо  такива програми в Русия и САЩ  почти едновременно и независимо един от друг са засекретени?

Един интересен филм на руската телевизия РЕН, който задава доста въпроси, а отговорите са повече от кошмарни.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.