НАСА представя: Tour of the Moon

Видеото представлява своеобразна екскурзия, по време на която зрителят може да се запознае с такива обекти по повърхността на нашия спътник като множество кратери и планини. Освен това може да се види и мястото, където кацна космическият кораб „Аполо 17“, който се прилуни през 1972 г.Цялата екскурзия се състои от изображения, които са събирани дълго време от сондата LRO.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.