Планината на Боговете Кайлаш (видео)

„Планината на боговете“ Кайлаш. Това място е строго охранявано. Да получат разрешение за изследване са успявали единици. Но на никого не е било позволено да се изкачва на пирамидата и да се отклонява от „свещената пътека“, по която е разрешено да преминават поклонници . Нарушителите ги очаква кара – бързо състаряване за две години и неизбежната смърт. Каквото се и случва с четирима алпинисти, самоволно отклонили се от позволеното.

Във вътрешността на планината Кайлаш има множество различни помещения, в които се случват необичайни неща. Например материализация на мисли в едно от тях. Но достъпът до нея не е за всеки, а само за пречистени от греха и злото.

„Градът на боговете“ пази своите тайни в продължение на хиляди години, но дали те могат да бъдат показани на съвременното човечество, и дали тези знания не са причина за смъртта на предишните цивилизации? Всичко с времето си…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.