Странен леден кръг в река Ик (видео)

От автора на видеото: необясним въртящ се кръг от лед, който се е образувал в река ИК в град Октябърски. Март 2012 г.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Странен леден кръг в река Ик (видео)”

  1. justst

    Не е толкова странно , че се върти . По-скоро точността на формата с която е кръга , всякаш е супер точно отрязан.

Comments are closed.