Хищното растение непентес яде дори и плъх (видео)

Това е непентес (Nepenthes) – месоядно тропическо растение. То вирее в джунглите на Суматра и Малайзия,  основната му храна са различни насекоми. Непентес са много видове, които се различават по размер и форма на капана-цвят.

Новооткритата форма на Nepenthes е толкова силна, че може да побере и да „сдъвче“ дори мишка или неголям плъх. По-долу има два клипа. Първият е с попадането на мишка в „устата“ му. Вторият показва това, което е останало от нея. Непентес е смлял почти изцяло мишката, включително костите и зъбите!

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.