Китайци тестват сеизмично оръжие

Група  китайските учени за пръв път са използвали за идентифициране на напрегнатостта на скалите в геоложки разлом в провинция  Юнан,  така наречените въздушни оръдия – система от резервоари  с въздух под високо налягане. Тези оръдия са били използвани за  източник на сеизмична  енергия, за да предизвикат малки земетресения с контролирани  параметри.

Геолозите отдавна използват сеизмичните вълни в минните  изследвания за търсене на находища на нефт и газ. По принцип, с динамит, но, при повърхностните проучвания, тази технология не работи.

Китайските изследователи са нарекли новото  си въздушно оръдие „излъчваща сеизмична станция.“

Били са направени 111 експерименти, и, според сеизмографите, всеки изстрел е предизвиквал сеизмична  вълна с аналогичен естествен  магнитуд от 0,5. Събраните от изследователите данни заедно с разгръщането на сеизмични  датчици и GPS системи, на теория  в бъдеще могат да откриват признаци на нарастващо напрежение в разломите, което е един от възможните признаци за бъдещи земетресения.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.