Японски ръчен банкомат

Японската банка Ogaki Kyoritsu  през септември ще монтира  банкомати, които ще позволяват да се теглят пари в брой и да се управляват сметките   само с ръцете на титуляра на сметката. Според  „Rosbalt“, подобна биометрична технология вече се използва от някои банки, макар и ограничено. Ogaki Kyoritsu ще стане първата банка в страната, която напълно ще се откаже от картите в полза на биометрична идентификация на клиентите.

Новите  банкомати са много по-удобни от своите предшественици. Клиентите могат да теглят пари, дори ако загубят  кредитната си карта.

Технологията е разработена от кампанията Fujitsu. Тя разпознава човек по рисунъка на кръвоносните съдове на ръката му. Не е необходим о дори пряк контакт – скенерът  прави идентификация  дори на разстояние от повърхността му.

Катализатор за въвеждането на новата технология е станала трагедията на 11 март, 2011, когато цунами помете хиляди кредитни карти и оцелелите не са били в състояние да теглят пари дори и  за храна.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.