Ако Земята се намираше някъде другаде във Вселената (фото)

Как би изглеждало нощното небе , ако Земята се намира … до огромен облак от газ? Представете си, че Земята не е в нашата Слънчева система, а някъде другаде във Вселената. Как тогава ще изглежда  нощното небе?

Да получим отговор на този въпрос   ни помагат авторите на документалния филм на National Geographic „Вътре в Млечния път“ (Inside The Milky Way), които с помощта на компютърната графика са моделирали тези фантастични картини.

.

.

… близо до галактиката Андромеда

… до съзвездието Седемте Сестри

… в непосредствена близост до малка група от млади звезди


… до огромен звезден  куп


… в непосредствена близост до  мъглявината Охлюв

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.