Германец се оригва с мощност на реактивен самолет (видео)

Пол Хан е в състояние не само силно да се оригва – звуковият еквивалент на оригването му достига 108 db! За сравнение влак в движение има звукова мощност от 90 db, електрическа бормашина – 100 db, гръм -120, самолет при излитане – 120 db, а прагът на болка започва от 130 db!

През 2008 г. способностите на Пол бяха оценени и сега повече от три години все още никой не може да го победи.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.