Октопод хваща чайка във водата и я изяжда (фото)

Невероятни снимки са направени на тихоокеанското крайбрежие на Канада във Victoria’s Ogden Point.. Октопод в близост до кея, успява да залови чайка и да я изяде..

 

.

 

.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.