Торнадо в Кишинев, Молдова (видео)

Рядко природно  явление е било заснето в неделя вечерта в небето над столицата на  Молдова. По време на буря внезапно възникнали  наведнъж няколко торнадо.


OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.