Торнадо в Кишинев, Молдова (видео)

Рядко природно  явление е било заснето в неделя вечерта в небето над столицата на  Молдова. По време на буря внезапно възникнали  наведнъж няколко торнадо.


loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.