Заснеха фантастичната мъглявина „Призрак“

Малко изучената мъглявина „Призрак“ е вписана в каталога на отразяващите мъглявини от канадския астроном Сидни Ван ден Берг  през 1966 година. Общо в  каталога са  158 мъглявини, а общо в този момент   500 се намират в нашата Вселена.

Според експертите, отразяващите   мъглявини са    облаци  от газ и прах, осветени от звезди. Основният източник на оптични лъчения на тези мъглявини са звезди .   Сред микроскопичните частици, които са отговорни за   разсейването на светлината, има   въглерод  (понякога наричан диамантен прах ) и частици от желязо и никел. Последните две взаимодействат с магнитното поле на галактиката и поради това отразената светлина е   поляризирана.

http://30dumi.eu/2012/05/potresavashti-snimki-na-ma-glyavinata-prizrak/

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.