Триъгълен НЛО над Москва (видео)

Клипът е публикуван на 19 юни в мрежата. Във видеото се вижда триъгълен НЛО с три червеникави светлина, който се намира в облаците. Фалшиво или не, решава всеки сам, но явно обектът не е просто насложен върху видеото.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.