Земята се приближава до критична точка

Земята се доближава до „критична точка“ в изменението на климата, което ще доведе до бърз и необратим процес на унищожаване на околната среда. Това заключение е на група учени, водени от биолога в Калифорнийския университет в Бъркли, Антъни Барноски. Те са публикували своя статия в списание „Нейчър“.

Според тях, бързото нарастване на населението, изчезването на редки видове растения и животни, прекомерното използване на енергийните ресурси и глобалното затопляне – всичко това води до мащабна криза, чиито последици ще бъдат необратими.

„Последният път  подобна критична точка е имало на Земята преди 14 хиляди години, когато приключва ледената епоха. През този период се наблюдава изчезване на половината от животните, а след това започва разселването на човека по всички континенти на света“ – поясняват учените.

Поради изгарянето на изкопаеми горива концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата се е увеличила с 35% в сравнение с прединдустриалните нива, а като следствие, киселинността на океана през последните 20 години се е увеличила с 5%. Също така поради факта, че градовете продължават да растат и да заемат все по-голяма площ, биологичното разнообразие значително намалява.

Авторите на изследването подчертават, че с нарастването на населението непрекъснато се увеличава тежестта върху ресурсите на планетата. Ако раждаемостта в развиващите се страни остане същата, както е сега, до 2050 г. световното население ще нарасне до 9 милиарда , а до края на века – до 27 млрд.

Учените предупреждават, че ако оставим всичко така както е сега и не се вземат мерки, глобалните промени могат да настъпят в рамките на няколко десетилетия. „Веднага след като Земята се приближи до критичната точка, ще е изключително трудно или дори невъзможно да се върне планетата в предишното си състояние“ – цитира Sun Francisco Chronicle думите на Барноски.


http://30dumi.eu/2012/06/na-zemyata-nasta-pva-chasa-t-h/

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.