НЛО над турския град Алания (видео)

НЛО се появи в  небето  над турския  морски град Алания. Очевидно, курортът е за  всички курорт…Дори и за НЛО!

В случая на записа може да се види дори и формата на този НЛО.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.