В Орегон расте гъба – чудовище

Най-големият от известните на науката  живи организми, расте в Националния парк Малер в Сините плнани в Орегон.

Научно този гигант се нарича Armillaria ostoyae, популярен като медена гъби. От малка спора, която без микроскоп  не се вижда, той се е разраснал в гигант, който се простира на площ от 880 хектара (около  1665 футболни игрища).

Жалко е само това, че не става за ядене.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.