Странен змиеподобен НЛО над Тенеси (видео)

Странен бял извиващ се обект, е заснет над американския щат Тенеси на 11 октомври 2012 г.

Според автора подобни змиеобразни НЛО досега са наблюдавани само в Мексико и са известни под името EBANIES. Какво е това не е изяснено.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.