Curiosity и снимки с някакви същества (видео)

Изпратените от Curiosity снимки повърхността на Марс, не престават да изненадват с  аномалии. Вижте и тези , които са от август.

На това видео  има две снимки на обекти, които могат да бъдат отнесени към  извънземни форми на живот.

Кой знае……

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.