Десетки мъртви китове край Северните Андамански острови

На западното крайбрежие на Бенгалския залив край Северните Андамански  острови, са открити 40 мъртви китове, като причината за смъртта им не е била установена.

Мъртвите китове са открити от местните рибари. Заслужава да се отбележи, че по-рано до Андаманските острови случаи на самоубийства на  китовене са били регистрирани.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.