НЛО с форма на пура е сниман до МКС (видео)

Видео от Live CAM на MКС от 16 декември. Обектът или навлиза в атмосферата, или излиза извън нея, и може би чака нещо на орбита…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.