Първият сеанс в света с връзка „мозък – мозък“ е факт

Първият сеанс в света с връзка “мозък – мозък” е факт.  Първата в света връзка директно между два човешки мозъка през Интернет бе направена от британския изследовател Кристофър Джеймс и дъщеря му.

Независимо от факта, че до прехвърлянето между мозъците на цели текстове е все още далеч, експериментът може да се разглежда като безспорен успех.

Принципът на новата разработка е следният:

Към главите на Джеймс и дъщеря му са закрепени   електроди. Изпращачът  мислено избира цифра, намираща се на екрана на компютъра вдясно или вляво, и също така мислено я  посочва с дясната или с лявата си ръка.

Електродите улавят мозъчните вълни, след това ги разшифроват и изпращат през интернет до адресата. Там цифрите се превръщали в серия от светодиодни примигвания с различни честоти, които регистрира  мозъкът на получателя.

Електродите улавяли свързаните със зрителната активност мозъчните вълни, а след това друг компютър декриптирал информацията.

По този начин експериментаторите успели да предадат съобщението “1011?. При това съзнанието на получателя не могло да улови разликата в честотата на примигванията на диодите – тази информация се възприемала само от определена част от мозъка му.

За по-сериозни резултати, според д-р Джеймс, електродите трябва да се имплантират директно в мозъка, за което той не е все още не е получил разрешение нито от правителството, нито от съпругата си.

Фактът, че мозъкът в новата комуникационна система се оказва “вграден” във веригата за  предаване на данни, позволи на британеца да обяви създаването на първия интерфейс B2B.

С течение на времето  той може да намери разнообразни приложения – от общуването с хора, които не са в състояние да се движат до ново поколение  компютърни игри…

Father-daughter duo have the world’s first brain-to-brain ‘telepathic’ conversation

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.