Представете си шеф – компютър

Учените са разработили първата напълно автоматизирана система за разпределяне на отговорностите между персонала – Automan, съобщи New Scientist.

Automan е създаден, за да се разпределя отговорността чрез платформи за “краудсорсинг”, такива като Amazon Mechanical Turk, да се управляват  служители, да се приема или да се отхвърли тяхната работа и да се извършват плащания.

“Вие заменяте началника с компютър”, – казва Даниел Бероуи, компютърен специалист и учен в Масачузетския университет, който е разработил проекта заедно с колегите си. Разработката бе представена по време на конференцията OOPSLA в Тусон (САЩ) миналия месец, отбелязва Дъглас Хивън.

“За хората ще остане интересната, творческа, занимателна част от работния процес, казва Бероуи, а компютърът ще върши черната работа”. Изследователите се надяват, че тяхната система ще направи много популярен “краудсорсинга” – принцип на работа, включващ разпределението на отговорностите между много изпълнителе по целия свят.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.