Японците показаха безконтактно управление при левитация (видео)

Изследователи от Университета на Канагава (Япония) са открили многообещаваща област на практическо приложение на диамагнитната левитация, която в момента се използва предимно за развлекателни цели.

Група от учени за първи път успя да осъществи  управление на левитиращ обект без да го докосва и без да променя параметрите на магнитното поле – виж видеото.

В експерименталната инсталация диск от графит с диаметър 3 mm, виси над  постоянни магнити от неодим-желязо-бор. Полюсите им са ориентирани в шахматен ред.

При облъчване с лазер на ръба на диска в него се появява разлика в температурата (около 20 градуса в секунда). В резултат на това, дискът веднага се премества в посоката на лъча.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.