Слънцето: Star Wars, 22 януари 2013 г. (видео)

След прегледа на данните от спътниците SOHO и STEREO днес, възниква ясна асоциация, че се гледа епизод от „Междузвездни войни“, само че не в киното, а в реалния Космос. Близо до Слънцето се появява огромен обект и Слънцето отговаря – отстрелва го с изригване. Такива съвпадения не се случват.

Струва си да се припомни и известната дефиниция – „Природата не създава правилни ъгли: а ние виждаме ясен триъгълник, подобен на египетските пирамиди, който се образува с подхода към Слънцето на неизвестен обект.

Също така, обърнете внимание на видеото – част от обекта в момента, в който се приближава към Слънцето и спира в предната част на пирамидата на коронарната зона – НАСА ретушира на снимките.

Повечето от снимките просто отсъстват, това може да се види във видеото, когато обектът, сякаш „скача“, поради липса на изображения от сателитите.

Обектът се появява от лявата страна, близо до Слънцето – и спира, след което то стреля мощно с изхвърляне на плазма към обекта, след което той отлита и бяга.

Това е по -яко, отколкото във филма – истински „Междузвездни войни“, които се случват в околослънчевото пространство …

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.