Странна звезда до Слънцето

Откъде ли се появила такава ярка звезда в снимките на Слънцето? От януари се забелязва, че този яркосветещ обект е все по-близо до Слънцето, нараства всеки ден и е все по-близо и по-близо.

Какво може да е? Източникът на снимката е ТУК.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

2 Replies to “Странна звезда до Слънцето”

  1. x_name41

    хм, според някои календара на маите все още не е свършил тъй-като ичисленията били грешни и края му трябвало да настъпи на 15 септември 2013г

Comments are closed.