Учени предричат пълно изчезване на цивилизацията до 2050 г.

Според Международната агенция по енергетика и редица департаменти в правителството на САЩ, глобалната промяна на климата не само ще доведе до унищожаване на живота на Земята –  този риск е сравним с много по-сериозна катастрофа.

Според изследователите, глобалното повишаване на температурата с 5 градуса ще доведе до това, че океанът постепенно ще поглъща крайбрежните градове, а  отглеждане на хранителни култури ще стане невъзможно, което неизбежно ще предизвика изчезването на всички видове животни, дори и  хлебарките.

Тази перспектива не е много далечна, както неправилно го представят в медиите. Ефектът на предстоящата катастрофа може да се сравни с последиците от сблъсък на планетата с гигантски метеорит. При това времето „Х“ , според изчисленията,  ще се появи още през 2050 г. В резултат на тази катастрофа, считат учените, ще бъде унищожена човешката цивилизация.

„Първата ви реакция е цялостно отхвърляне на тази информация, ще я считате за неверна или преувеличена, но това предсказание е в съответствие с прогнозите от Международната агенция по енергетика,“ – казва изследователят Крис Mартенсон.

„Това състояние е отвъд човешкото разбиране, но   трябва да се приемат няколко неща: вие сте едни  от последните хора, които ходят по Земята, вашите деца няма да доживеят до средна възраст, цялата култура и научни открития  се завръщат в ефира,  откъде са дошли, „- казва ученият.

Тази прогноза се основава на експоненциалния път, по който се развива изменението на климата. Противно на преобладаващото мнение, изменението на климата не следва линейна графика (1, 2, 3, 4, 5, и т.н.),  глобалната температура се увеличава в геометрична прогресия и се подхранва от  експоненциалния растеж на човечеството при  използването на енергия, увеличаване на  населението и на икономическия ръст, казва изследователят.

„Експоненциалната функция е подобна на стик за хокей: той остава на ниско ниво за дълго време, а след това се издига внезапно и бързо“ – казва Mартенсон.Уч

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Учени предричат пълно изчезване на цивилизацията до 2050 г.”

Comments are closed.