В Тихия океан се формира супервулкан

Геологът Майкъл Торн от Университета на Юта твърди, че в долната част на мантията на Земята е започнало сливането на две “термохимични купчини” с размерите на континенти. Този процес, който протича на дълбочина 2 900 километра под повърхността на Тихия океан, може да доведе до огромно изригване, което ще доведе до мащабни  разрушения на Земята.

Ученият предполага, че изригването на супервулкана ще се случи не по-рано от 100 или дори 200 милиона години. Изводите на изследователя ще бъдат публикувани във февруарския брой на списание Earth and Planetary Science Letters, съобщава IO9.

Според изчисленията на Торн, сблъсъкът на двете  “купчини” води до образуването на огромен резервоар с частично разтопени скали, което в бъдеще може да доведе до суперизригвания.

Един от възможните сценарии – супермащабно  геоложко събитие  като това, което е  възникнало преди около два милиона години в калдера на Йелоустоун, а в резултат цяла Северна Америка е била покрита с вулканична пепел.

Вторият вариант – по-разтегнато във времето събитие – изригване, при което често липсва ясно определен кратер и постоянен център на изригвания.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.