Шотландският астроном д-р Дънкан Форган преброи 31 хиляди високоразвити цивилизации

Невероятно голям брой извънземни цивилизации “преброи” шотландският астроном д-р Дънкан Форган (Duncan H. Forgan).

Той публикува резултатите си в статията «A Numerical Testbed for Hypotheses of Extraterrestrial Life and Intelligence». Форган е моделирал няколко различни сценария за възникването на живот въз основа на данни за химичния състав на звездите в нашата галактика.

Използвал е и данни за известните екзопланети, като е получил няколко различни оценки. Според тях в Млечния път може да има от 300 до 38 000 (!) напреднали цивилизации, които имат потенциал да установят контакт със Земята.

За моделиране Форган е използвал реални данни за разпределението на звездите по маса, светимост, както и полжението им в нашата Галактика. След това специално написана програма е създала редица виртуални звезди с определен брой планети.

Също така   броят на планетите не е определян  произволно, а на базата на реална информация за известните екзопланети. След това всяка от виртуалните планети е тествана за пригодност за живот  и появата на интелигентна цивилизация. Последната стъпка, според астронома, е била най-произволна: изследователят е прегледал резултатите  на три различни сценария за зараждане и разпространение на живота.

При първия сценарий, животът може да се разпространи между достатъчно благоприятни за него планети с определена вероятност. Форган  е ограничил в своя модел преноса на живот в една звездна система и е получил за този сценарий оценка за 38 000 напреднали цивилизации.

Броят всъщност не е толкова голям, ако се отчете, че общият брой на планетите в галактиката е  близо 10  милиaрда.

При втория сценарий е било забранено разпространението на живота навсякъде, а критерият за годността на планетите за живота е бил завишен, като резултатът веднага се е понижил   два пъти. В сценария “малка вероятност за живот” са открити около триста цивилизации. Третият сценарий  авторът признава за най-интересен.

В модел било внесено предположението, че твърде бързо развиващите се цивилизации са подложени на по-голям риск от самоунищожение – например в резултат на ядрена война.

В този случай, резултатът естествено е по-нисък, отколкото в първия сценарий, но все пак  изглежда много оптимистичен: 31 000 напреднали цивилизации.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.