В САЩ е открита особено опасна смъртоносна бактерия

Американските лекари алармират – в болници и клиники в страната се разпространява смъртоносна  „супер-бактерия“, съобщава руската RTV1.

50% от заразените хора умират, а антибиотиците са безсилни срещу нея.

Бактерията вече е наречена „Nightmare bacteria“, а официалното и име е C-R-E.

Случаи на  зараза  има в 42 щата.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.