Нова теория за случващото се след смъртта на човек

Много от нас се страхуват от смъртта. Ние вярваме в смъртта, защото ни е казано, че ще умрем. Душата ни е прикрепена към тялото, и ние знаем, че тялото ще умре. Но нова научна теория предполага, че смъртта не трябва да е толкова ужасна, както преди.

Един от най-известните постулати  от квантовата физика гласи, че някои наблюдения не могат да се  прогнозират напълно.

Нова научна теория, наречена биоцентризъм, уточнява тези идеи. Тя казва, че има безкраен брой вселени, и всичко, което може да се случи се случва в различни светове, и оказва влияние върху другите.

Смъртта не съществува в реалния смисъл при такъв сценарий. Всички възможни вселени съществуват едновременно, независимо от това какво се случва във всяка една от тях. Въпреки че отделните тела са обречени на самоунищожение,  живата душа продължава да живее в един от паралелни светове.

Експеримент, потвърждаващ тази теория е публикуван в списание Science. Той показва, че учените може да променят това, което се е случило в миналото. Не може да се твърди, че експериментът е напълно успешен, но все пак такава теория има право да съществува и да утвърждава реалността на вечния живот.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.