Сграда, която се захранва с енергия от водорасли

Архитектите от Splitterwerk  и инженеринговата фирма Arup  представиха проекта си за първата сграда в света (Biq), която частично ще се захранва с енергия от водорасли.

За това бе съобщено в Хамбург на Международното строително изложение. Дизайнът, наречен BIQ, има  „био-адаптивна“ фасада, която е  първата,  използваща водорасли в стъклени панели за производство на енергия.

В стъклени панели „микроводораслите“, повечето не по-големи от бактерии, циркулират в течна хранителна среда и въглероден диоксид.

С помощта на слънчева светлина и фотосинтезата водораслите растат. След това   са отделят от останалите водорасли и предават енергията си в  биореактора BIQ, където се освобождава биогаз, който   се използва за загряване на вода.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.