Слънчева „двуцевка“ е насочена към Земята

Земята гледа в дулата на Слънчевата „двуцевка“ в очакване на   изригвания. Петната AR1718 и AR1719 са цевите на това слънчево оръжие. Всички изригвания от тези активни зони ще бъдат изпратени директно на Земята.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.