Вселената е само компютърна игра на свръхцивилизация

Физиците започват все повече да се съмняват: този свят реален ли е? И дали не е матрица, като в едноименния филм?

Как се образувала Вселената? Кой я е създал: природата или е някакво всемогъщо същество, наречено  Бог? Дали Вселената е безкрайна или пък има край? И като цяло – какво представлява  Вселената: сфера, плоскост или някаква друга геометрична фигура?

В търсене на отговорите на тези неразрешими въпроси,  учените строят хипотези – все по-фантастични една от друга. Най-новата – че живеем в един вид виртуален свят – стана особено популярна.

ИГРА НА ИСТОРИЯ

В Реалността на нашия свят се съмняват не само писачите на научна фантастика. Сериозен философ, носител на много престижни награди, професорът в Оксфордския университет Ник Бостром призна в интервю, че филмът „Матрицата“ му е направил такова огромно впечатление, че той за един месец написал книга, наречена „Ние живеем в  компютърна симулация?“

Ученият  твърди, че има 25 процента вероятност нашият свят да е само една матрица – компютърна симулация на реалността. Философът има предвид програма, която симулира съзнанието на един, няколко или на всички хора, на цялото човечество.

–  А тази симулация е създадена от така наречената постчовешка цивилизация, състояща се от потомците на сегашните хора, но вътрешно и външно променени така, че да се нарекат хора  е трудно – обяснява Бостром.

Тези суперсъщества ученият счита за представители  на „истинското човечество.“ И смята, че те имат необикновени способности – като например информационни технологии, придобити в резултат на сливане на мозъка им със суперкомпютри.

– За такъв киборг няма проблем да  създаде  виртуален свят – твърди философът. Той дори предполага, защо това им е необходимо. С цел да проучат собственото им минало.

– Нашите потомци  се сблъскват с бели петна в историята си, и са решили да запълнят празнините  като включат в играта множество симулирани хора – ние с вас – с увлечение развива своята теория Бостром.

От публикуването на книгата Бостром  са минали почти десет години. Би трябвало лудите  фантазии на философа   вече да се забравят. Но не. Точно обратното- физиците се заеха със задачата да докажат, че компютърната свръхсимулация е възможна. А нашият свят е само матрица.

Скок в Празнотата

Експертите по квантова физика и физика на високите енергии  Силас Бийн, Зохре Давоуди и  Мартин Савидж от университета в Бон (Германия) напълно сериозно – чрез физични методи – решават  да намерят доказателства за това, че ние и  видимата  от нас Вселена е някакъв вид виртуален модел. Тъй като изкуственият свят трябва с нещо да се различава от истинския!

– За да оценим самата възможност за симулации, ние използвахме законите на квантовата хромодинамика и приетите в нея изчисления – обяснява Силас Бийн. – Оказва се, че бързото нарастване на мощността и производителността на компютрите,  наистина откриват зашеметяващи перспективи. След 140 години ще бъде възможно да се симулира един кубически метър всякаква материя – всеки процес в нея. След още 410 години – модел може да стане цялата Вселена.

Поради това,   уверени са физиците, нашите потомци, живеещи в 2422 г., на практика са могли да създадат виртуално нашия съвременен свят, и по-специално  2012 г.,  от своето красиво бъдеще.

За своето безумно заключение те дори са намерили засега едно, но много убедително – според тях – доказателство. Във виртуалната Вселена в спектъра на космическите лъчи в определени енергии трябва да има срив. И той съществува в този свят, който хората все още считат за реален.

За странния срив се говори в  известната във физиката теория на Грайзен-Зацепин- Кузмин. Тя е ясна само за специалисти. Но за особено надарените ще обясним, че става дума за високоенергийни частици, които взаимодействайки с фотоните от фоновото микровълново излъчване, в някакъв момент по някаква причина губят енергия. Сякаш умират …

– Странното съвпадение прави впечатление – казва другият автор на теорията Зохре Давоуди. – Оказва се, че нашата Вселена има край. Като че ли ние сме заобиколени от красиви декори. А  какво има зад тях – не е ясно.

Между другото, ако ние признам, че действително живеем в една матрица и тя не е измислица на отегчени учени, то тогава  можем да лесно да обясни всички аномалии –  от  НЛО, полтъргайсти, духове и пътувания в задгробния свят – до ядрения разпад. Всичко свръхестествено – е само бъгове в тази симулация.

И докато учените се обясняват, философът Бостром дава полезен съвет как да не  полудеем: да продължаваме да живеем по същия начин, както и преди. Сякаш нашият свят е истински…

А имаме ли избор?

http://30dumi.eu/2013/04/vselenata-tova-e-kompyuta-rna-igra-na-svra-htsivilizatsiya/

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.