На снимка от Марс засякоха „гущер“ (фото)

Това странно създание на снимка от NASA е открито от японски изследовател през март 2013 г. Уфологът Скот Уорнинг  на интернет страницата си предполага, че ако Марс има следи от вода, дори и най-малкото количество би било достатъчно за наличието на малък брой животни.

И затова не е изненадващо, че на снимка от Марс понякога попадат неща, много приличащи на  живи същества.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.