Странен обект над езерото Титикака в Перу (видео)

Телевизия Latina показа видео на очевидеца Krеstian Paloma Garcia,  направен над езерото Титикака в Перу.

Някакъв обект, оставяйки след себе си две огнени ленти, бавно се спуска към  Земята.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

Share This:

One thought on “Странен обект над езерото Титикака в Перу (видео)

  1. x_name41

    видеото е доста старо, гледал съм го отдавна

Comments are closed.