Странен обект над езерото Титикака в Перу (видео)

Телевизия Latina показа видео на очевидеца Krеstian Paloma Garcia,  направен над езерото Титикака в Перу.

Някакъв обект, оставяйки след себе си две огнени ленти, бавно се спуска към  Земята.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Странен обект над езерото Титикака в Перу (видео)”

  1. x_name41

    видеото е доста старо, гледал съм го отдавна

Comments are closed.