Астроном-любител засне уникална панорама на Млечния път (видео)

Aстроном-любител засне уникална панорама на Млечния път, като за целта пропътува  60 000 мили.

The Mountain from TSO Photography on Vimeo.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.