Марс е била „кислородна“ планета като Земята

Учените изясниха, че преди 4 милиарда години  в атмосферата на Марс е имало голямо количество кислород, което е сравнимо с количеството му на младата Земя, след като анализирали химическия състав на изключително древни скали в кратера Гусев на Марс, съобщава списание Нейчър

“Скалите в кратера съдържат повече кислород, отколкото частиците от метеорити, независимо от техния общ произход. Това ни изненада, тъй като метеоритите са “млади”- те са на  180 –  1 400  милиона години, а скалите в кратера Гусев, който е изучил Spirit, са се  образували преди  3.7  милиарда години.

Най-вероятни минералите в долните слоеве на литосферата на Mars съдържат в себе си кислород, пропил се в тях, когато те са били в контакт с атмосферата на младата Червена планета”- казва Bernard Wood от Оксфордския университет (Великобритания).

Учените се интересували  от частта на сярата и металните оксиди в скалите, които може да подскажат как е изглеждал Марс в далечното минало.

Оказва се, че базалтовите скали в кратера Гусев съдържат относително голямо количество окислени серни атоми, което говори за  наличието на високи концентрации кислород на планетата по времето, когато те са се образували.

Според учените, това е сравнимо с подобни стойности у  земните базалти.

“Това означава, че Марс е имал кислородна атмосфера преди около четири милиарда години, много преди обогатяването на въздуха  на нашата планета с кислород, което е станало преди около 2,5 милиарда години.

Сега можем да кажем, че Марс е бил топла и влажна, и в същото време “кислородна” планета в продължение на милиарди години, доста преди атмосферата на Земята да се запълни с  молекули  на кислорода”- заключава Wood.

Бел. ред. Поредната подготовка за да приеме човечеството по-безболезнено  факта, че на Марс е имало живот. Или има и сега.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.