Мичио Каку за 3-те типа цивилизации (видео)

На руски.

Мичио Каку е американски физик-теоретик, един от създателите на теорията на струнните полета, която се явява раздел на теорията на струните. Получава бакалавърска степен от университета в Харвард през 1968 година и е първенец на курса. Защитава докторска дисертация по физика в Калифорнийския Университет в Бъркли през 1972 година. От 1973 г. доктор Каку започва да чете лекции в Университета в Принстън, а понастоящем е в университета в Ню Йорк.

Той е голям ентусиаст за популяризиране на науката като водещ на научни радио и телевизионни програми, както и автор на множество книги и популярни лекции.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.